catering

Yemek üretim çözümleri (catering) yerinde üretim ve taşıma yemek hizmeti veren firmaların oluşturduğu geniş bir ölçek için ayrı ayrı düzenlemelere sahiptir. Yazılımların içeriği işletme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Üretim ve lojistik işlemleri barkod kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Barkodlu çalışma sistemi ve bu sistemin kurulması için gerekli araçlar yemek üretim ve dağıtım işlemlerine göre düzenlenmiştir. Ürünler, adetli barkodlar,  koli/kasa/paket barkodları ve içerikli terazi barkodlarıyla takip edilmektedir.

Yemek üretim çözümleri temelde gıda üretim/dağıtım yazılımlarına dayanmaktadır. Yemeklerin tarifeleri doğrultusunda belirlenen üretim reçeteleri yanında yemek hizmetlerinin de içeriği menüler doğrultusunda sürekli değişen mamuller olarak ele alınması gerekmektedir. İşlemlerin karmaşıklaştırılmadan izlenebilmesi etkin ve verimli çalışmanın ön koşuludur.

Yemek üretim çözümleri yerinde üretim ve taşıma yemek alanlarında çalışan firmalara yönelik çözümler ailesidir. Yemek menüleri, üretim reçeteleri, üretim, sevkıyat, fatura, satın alma ve finans işlemleri ile depolama ve sayım gibi iç işlemler kurumsal çözümlerimizin ana konularıdır. Ürün, koli ve kasaların barkodlanması, işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Barkod sisteminin kurulması ve yürütülmesi için gerekli araçlar kurumsal çözümlerimiz kapsamında bir arada sunulmaktadır.

Yazılımların içeriği işletme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. İşlem çeşitliliği doğrultusunda yemek üretim/dağıtım firmalarına yönelik kurumsal paketler oluşturulmuştur. Gelişmiş düzenlemeler, ileri cari hesap ve ürün işlevleri ile masraf merkezi, maliyet ve karlılık analizleriyle güçlendirilmiştir.

Şubeler ağı ve uzak mutfakların merkezi yönetim ve denetiminin sağlanması için gerekli altyapı veri dolaşım (aktarım) sistemiyle sağlanmaktadır. Merkez – şube/mutfak, merkez – yerel merkez – şube/mutfak yapılanmalarındaki bilgi akışının sürekliliğini sağlayan düzenekler ek iş gücü gerektirmeden işleyecek şekilde ayarlanabilmektedir.