data toplama

Sayısallaştırıcılardan gelen verilerin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik çözümler ailesidir. Sıcaklık, nem, basınç ve PH gibi ortam verilerinin sayısallaştırılıp bilgisayar ortamına aktarılarak işlenmesi pek çok sektör için önem taşıyan bir konudur. Algılayıcılardan gelen değerlerin veritabanının oluşturulması ve erken uyarı düzeneklerinin kurulması için gerekli araçlar veri toplama çözümlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Siren, e-posta, kısa mesaj (SMS), telefon çağrısı gibi uyarı yöntemleriyle olası felaketlerin önüne geçilebilmektedir. Sayısallaştırıcılar ve sayısal verilerin veritabanının oluşturulması konusundaki çalışmalarımız sonucunda sıcaklık denetimine yönelik çözümlerimiz kullanıma sunulmuştur. Nem, basınç, PH gibi ortam değerlerinin veritabanının oluşturulması ve işlenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Sıcaklık denetimi gıda ürünlerinin üretim, işleme, satış ve dağıtımında yaşamsal öneme sahip konulardandır. Ulusal ve uluslararası standartlar sıcaklık denetiminin sağlanması yükümlülüğü getirmektedir. Ortam sıcaklığının gıda mühendisleri veya veteriner hekimler tarafından sürekli olarak denetlenmesi gıda güvenliğinin sağlanması için gereklidir. Veri toplama çözümleri ile ortam sıcaklık değerlerinin bilgisayar ortamına aktarılması sağlanarak sıcaklık denetiminde otomasyon sağlanmaktadır.