veri transferi

Verilerin veritabanları arasında kopyalanmasına (replication) yönelik çözümler ailesidir. Temel ve gelişmiş düzenlemeleri, veri aktarımının biçim ve gerekleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Zincir mağazaları, zincir marketleri, şube, depo ve şantiye gibi uzak noktaların merkezi yönetim ve denetiminin sağlanması için gerekli veri akışı herhangi bir müdahale gereği duyulmaksızın gerçekleştirilmektedir.

Veri aktarım çözümleri veritabanından bağımsız çalışmaktadır. Veri aktarım sisteminin ilk denemeleri paradox veritabanı üzerinde çalışan şubeler ile oracle veritabanı üzerinde çalışan merkez arasında veri akışı sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Merkezi veritabanı sunucusunun kopyalanarak (replication) yedek sunucunun kullanıma hazır bulundurulması, olası felaketlerde işlemlerin sürdürülebilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun yanında merkezi sunucu üzerindeki iş yükünü paylaşacak yeni sunucuların yapılandırılması, söz konusu sunucular arasındaki bilgi akışı ve karşılıklı bilgilendirme sağlanarak sunucuların başarımının artırılması mümkün olabilecektir.