TEMREN

Temren çözümleri, iş süreçlerinde etkinlik ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak için tasarlandı. Yazılım çözümlerimizin temeli veritabanı uygulamalarına dayanmaktadır. Süreç güdümlü temren yazılımları çalışma alanları, çalışma şekilleri ve işlem yoğunlukları göz önünde bulundurularak uzmanlaştırıldı. Gerek kullanıcı ara yüzünün gerekse veritabanının tasarımında çağdaş teknolojiler ve ileri geliştirme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Uzman yazılımlarımız ileri teknolojileri iş süreçlerine yönelik bir tasarımla birleştirerek kullanıma sunmaktadır.

Veritabanı çözümleri bilgi girişi ile başlar. Bilgi girişlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilebilmesi sistem güvenilirliğinin temel belirleyicisidir. Hatasız bilgi girişi ancak uygun veri toplama cihazlarının kullanılması ile mümkündür. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen doğrudan bilgi girişleri potansiyel olarak hatalara açıktır; bu tür işlemler için etkin denetim düzeneklerinin kurulmuş olması gerekir. Uzman temren yazılımları ile sistem otomasyonu için gerekli araçlar bir arada sunulmaktadır. Yatay ve dikey temren çözümleri aşağıda sıralanan ana başlıklar altında değerlendirilebilir.