Tekstil ve deri giyim çözümleri perakende mağazalarından kurumsal yapılanmalara kadar geniş bir ölçek için ayrı ayrı düzenlemelere sahiptir. Yazılımların içeriği işletme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Gerek perakende gerekse lojistik işlemlerinin hepsi barkod kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Barkodlu çalışma sistemi ve bu sistemin kurulması için gerekli araçlar hem perakende çözümleri hem de kurumsal çözümlere yönelik olarak düzenlenmiştir. Tek ürün tanımı ile bir defada renk, beden ve boy sayılarının çarpımı kadar ayrı ürün çeşidi ve barkodunun oluşturulması program tarafından gerçekleştirilmekte ve sonrasındaki ürün yönetimi de tek tanım (kart) üzerinden yapılmaktadır.

Perakende Çözümleri

Tekstil ve deri giyim mağazalarına yönelik barkodlu perakendecilik çözümleri ailesidir. Satış ve tüketici iade operasyonları ile depolama ve sayım gibi iç işlemler perakende çözümlerimizin ana konularıdır. Perakendeciliğin simgesi haline gelen barkod, işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Barkod etiketinin düşmesi veya okunamaz hale gelmesi durumunda özel barkod yazıcıya gerek olmaksızın barkod basımı yapılabilmektedir. Mağazaya gelen ürünlerin barkodsuz olması durumunda ürünlerin barkodlanması için gerekli araçlar perakende çözümleri tarafından sağlanmaktadır.

Mağazaların zincir veya bağımsız olmalarına göre değişen çalışma biçimleri ve gerek görülen işlevsellik doğrultusunda tekstil ve deri giyim mağazalarına yönelik perakendecilik paketleri oluşturulmuştur. Zincir düzenlemeleri veri aktarımı, depo sevk ve depo sevk kabul işlemleri ile; gelişmiş düzenlemeler ise cari hesap ve satıcı takibi, sipariş, irsaliye, fatura, konsinye ve çek/senet işlemleri ile güçlendirilmiştir.

Kurumsal Çözümler

Tekstil ve deri giyim alanlarında marka sahibi, ulusal veya uluslararası dağıtıcı ve toptancı firmalara yönelik çözümler ailesidir. Satış (sipariş), tahsis (rezervasyon), sevkıyat, konsinye, fatura, satın alma ve finans işlemleri ile depolama ve sayım gibi iç işlemler kurumsal çözümlerimizin ana konularıdır. Ürün ve kolilerin barkodlanması ile işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilebilmesi sağlanmaktadır. Barkod sisteminin kurulması ve yürütülmesi için gerekli araçlar kurumsal çözümlerimiz kapsamında bir arada sunulmaktadır. Gerek tescilli barkodlar gerekse iç kullanıma yönelik barkodların ürünlere atanması ve takibi uygulamalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mağazalar zinciri ve şubeler ağının merkezi yönetim ve denetiminin sağlanması için gerekli altyapı veri dolaşım (aktarım) sistemiyle tamamlanmaktadır. Merkez – mağaza, merkez – yerel merkez – mağaza yapılanmalarındaki bilgi akışının sürekliliğini sağlayan düzenekler ek iş gücü gerektirmeden işleyecek şekilde ayarlanabilmektedir. İşlem çeşitliliği doğrultusunda tekstil ve deri giyim firmalarına yönelik kurumsal paketler oluşturulmuştur. Gelişmiş düzenlemeler, cari hesap, ürün, masraf merkezi, kalite kontrol, kolileme, konsinye, tahsis (rezervasyon), maliyet ve karlılık analizleriyle güçlendirilmiştir.