özel çözümler

Standart yöntemlerle özel olunamaz. İşletmelerin, rekabet avantajı sağlayan özelliklerini koruyup geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Fark yaratan özellik ve üstünlüklerin korunup geliştirilebilmesinde yararlanılacak en önemli araç bilgi işlem altyapısı olacaktır. İşleyiş biçimi ile sıkı bağlar kurarak iş süreçlerindeki verimliliği artırmadaki başarısı özel yazılımları öne çıkarmaktadır. Bilgi işlem altyapısının temelini oluşturan yazılımlar uzun ve yorucu çalışmaların ürünüdür. Geliştirme maliyeti, geliştirme süresi ve çözümün güncelliğinin korunması için sürdürülmesi gereken çalışmalar, kendi çözümlerini kendileri geliştirmek isteyen kuruluşların göz önünde bulundurması gereken konulardır. Özel çözümlerin önemine olan inancımız doğrultusunda bir yandan dış kaynak (outsourcing) sağlarken diğer yandan da anahtar teslimi projeler geliştirmekteyiz. Sistem analizinden başlayarak eğitim ve uygulamaya kadarki bütün aşamalar tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Özel çözümlerin geliştirilmesinde iş paylaşımına dayanan çalışma biçimlerinin, proje maliyetlerinin dengelenmesi, proje süresine etkisi ve süreçlerin iyileştirilmesine katkısı açısından gözden uzak tutulmaması gerekir.

İşletmelerin çalışma alanları, çalışma şekilleri ve işlem yoğunluklarına göre uzmanlaştırılan yazılımların etkinlik ve verimliliğinin genel amaçlı yazılımlara göre daha yüksek olacağı açıktır. Uzman yazılımlarımızın üstün özelleştirilebilme yetenekleri, özel yazılım ihtiyacını büyük ölçü de ortadan kaldırmaktadır. Süreç güdümlü uzman yazılımlarımız, parametrik altyapısı ile her işletmeye göre uyarlanabilmektedir. Bütün yazılımlarımızın ek programcıklarla (script) genişletilebiliyor olması yazılımların işletmelere uyarlanmasında büyük olanaklar sağlamaktadır. İşletmeler, gerek duyulan ek programcıkları kendi bünyelerinde geliştirebilecekleri gibi bizden istemeleri durumunda da tarafımızdan sağlanacaktır.

Veritabanı uygulamalarına dayanan süreç güdümlü temren çözümleri sistem otomasyonu araçlarıyla donatılmıştır. Bütün uygulamalar en yaygın veri toplama sistemi olan barkodun etkin kullanımını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Başlıca veri toplama sistemleri barkod okuyucu, kart okuyucu, RFID okuyucu ve sayısallaştırıcılardır. Barkod sistemleri fiyat ve uygulama kolaylığı açısından öncelikle tercih edilmektedir. Otomasyonun pek çok alanında yaygın kabul gören barkod sistemlerinin yanında kart sistemleri de geniş bir uygulama alanı edinmiştir. Maliyetinin yüksekliği ve köklü bir dönüşüm gerektirmesi sebebiyle henüz yaygın kullanıma sahip olmayan RFID sistemleri konusunda yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. RFID sistemlerinin uygulama alanı fazla uzak olmayan bir gelecekte genişleyecektir. Şimdiden kart sistemleri ve barkod sistemlerinin yerini almaya başlamıştır. Diğer veri toplama sistemleri yerine kullanılabilecek olanaklara sahip olan RFID teknolojileri konusunda ARGE çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İleri teknolojilerin etkin kullanımını rekabet avantajına dönüştürmek isteyen öncü firmaların özel yazılım taleplerinin karşılanması önem verdiğimiz çalışma alanlarımızdandır. ARGE çalışmalarımız özel yazılım taleplerine paralel yürütülmektedir.