Marketcilik

Marketçilik çözümleri market ve bakkallardan kurumsal yapılanmalara kadar geniş bir ölçek için ayrı ayrı düzenlemelere sahiptir. Yazılımların içeriği işletme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Gerek perakende gerekse lojistik işlemlerinin hepsi barkod kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Barkodlu çalışma sistemi ve bu sistemin kurulması için gerekli araçlar hem perakende hem de kurumsal çözümlere yönelik olarak düzenlenmiştir. Ürünler, adetli barkodlar, koli barkodları ve içerikli terazi barkodlarıyla takip edilmekte ve barkod terazisi, yazarkasa gibi cihazlarla iletişim uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

Perakende Çözümleri

Market ve bakkallara yönelik barkodlu perakendecilik çözümleri ailesidir. Satış ve tüketici iade operasyonları ile depolama ve sayım gibi iç işlemler perakende çözümlerimizin ana konularıdır. Perakendeciliğin simgesi haline gelen barkod, işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Barkod etiketinin düşmesi veya okunamaz hale gelmesi durumunda özel barkod yazıya gerek olmaksızın barkod basımı yapılabilmektedir. Market veya bakkala gelen ürünlerin barkodsuz olması durumunda ürünlerin barkodlanması için gerekli araçlar perakende çözümleri tarafından sağlanmaktadır.

Marketlerin zincir veya bağımsız olmalarına göre değişen çalışma biçimleri ve gerek görülen işlevsellik doğrultusunda market ve bakkallara yönelik perakendecilik paketleri oluşturulmuştur. Zincir düzenlemeleri veri aktarımı, depo sevk ve depo sevk kabul işlemleri ile; gelişmiş düzenlemeler ise cari hesap ve satıcı takibi, sipariş, irsaliye, fatura, konsinye ve çek/senet işlemleri ile güçlendirilmiştir.

Kurumsal Çözümler

Marketçilik alanlarındaki marka sahibi, ulusal veya uluslararası dağıtıcı ve toptancı firmalara yönelik çözümler ailesidir. Satış (sipariş), tahsis (rezervasyon), sevkıyat, konsinye, fatura, satın alma ve finans işlemleri ile depolama ve sayım gibi iç işlemler kurumsal çözümlerimizin ana konularıdır. Ürün ve kolilerin barkodlanması, işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Barkod sisteminin kurulması ve yürütülmesi için gerekli araçlar kurumsal çözümlerimiz kapsamında bir arada sunulmaktadır. Gerek tescilli barkodlar gerekse iç kullanıma yönelik barkodların ürünlere atanması ve takibi uygulamalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Marketler zinciri ve şubeler ağının merkezi yönetim ve denetiminin sağlanması için gerekli altyapı veri dolaşım (aktarım) sistemiyle tamamlanmaktadır. Merkez – market, merkez – yerel merkez – market yapılanmalarındaki bilgi akışının sürekliliğini sağlayan düzenekler ek iş gücü gerektirmeden işleyecek şekilde ayarlanabilmektedir. İşlem çeşitliliği doğrultusunda marketçilik firmalarına yönelik kurumsal paketler oluşturulmuştur. Gelişmiş düzenlemeler, cari hesap, ürün, masraf merkezi, kalite kontrol, kolileme, konsinye, tahsis (rezervasyon), maliyet ve karlılık analizleriyle güçlendirilmiştir.