MagicCycle

Birden farklı database arasında ortak dil ve veri transferi çok zorlu ve uzun zamanlı çalışmalar gerektirdiği gibi, bu işlemlerin kontrolü ve doğruluğu da karşılaşılan problemler arasındadır. Teknolojinin hızla geliştiği dikkate alındığında Sağlık ve Teknolojinin bir arada kullanıldığı günümüzde her geçen gün yeni uygulama ve medikal cihazlar hayatımıza girmektedir. Farklı uygulama, farklı veri tabanı ve farklı medikal cihazlarının birbirleriyle haberleşebilmeleri ve veri transferi gerçekleştirebilmeleri hayati bir öneme sahip olacaktır.

MagicCycle yazılımımız uygulamalardan ve veritabanlarından bağımsız, açık veri tabanlarındaki istenilen verileri ve fark verilerini, istenilen güzergahlarda, istenilen zaman aralıklarında (online – offline) aktarabilmektedir.

Veri güvenliği; veri transferinde, veriler kriptolanarak yollanacak ve kriptolu dosyalar çözümlenerek sisteme dahil edilecektir.

Uygulamamız saha uygulamasını gerçekleştirmiş olup, ek yeni düzenlemeler ile daha da geliştirilebilecek durumdadır.

MagicCycle, Uluslararası platformda geçerli ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 ve ISO/IEC 27032 standartlarında ve bu sertifikalara sahip olacaktır. Ayrıca ulusal bilgi güvenliği yasalarına uygun hazırlanacaktır.

MagicCycle Veri Dolaşım Sistemi, veri taşıma işlemlerini denetleyen genel amaçlı bir yazılımdır. Bu sistem, şube – merkez ve şube – merkez – genel merkez gibi yapılanmalara olanak tanımaktadır. Dağıtık düzende çalışmak durumunda olan kurumlarda veri dolaşımının sağlanması için geliştirilen MagicCycle üçüncü parti uygulamalarla kolayca bütünleşebilmektedir.

MagicCycle Veri Dolaşım Sisteminin kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Sistemin işlemesi için ek eleman istihdamı gerekmemektedir. Sistem kurulduktan sonra veri akışı otomatik olarak gerçekleşebilmektedir. Bu ise personelinizin çalışmalarını daha verimli alanlara yöneltebilmeleri için gerekli zamanı da sağlayacaktır.

Untitled-1