Gida Üretim

Gıda üretim çözümleri beyaz et, kırmızı et toptancılarından entegre üretim tesislerine kadar geniş bir ölçek için ayrı ayrı düzenlemelere sahiptir. Yazılımların içeriği işletme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Gerek üretim gerekse lojistik işlemlerinin hepsi barkod kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Barkodlu çalışma sistemi ve bu sistemin kurulması için gerekli araçlar üretim ve dağıtım işlemlerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Ürünler, adetli barkodlar, koli barkodları ve içerikli terazi barkodlarıyla takip edilmektedir.

Hem tavuk, hindi gibi beyaz et ürünleri hem de koyun, inek gibi kırmızı et ürünlerinin dağıtım öncesinde işlenmesi gereği toptancılara imalatçı niteliği kazandırmaktadır. İşlemlerin karmaşıklaştırılmadan izlenebilmesi etkin ve verimli çalışmanın ön koşuludur. Beyaz et ve kırmızı et dağıtıcılarına yönelik çözümler gıda üretim çözümleri içerisinde ele alınırken diğer toptan gıda alanları marketçilik çözümleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Şubeler ağı ve marketler/mağazalar zincirinin merkezi yönetim ve denetiminin sağlanması için gerekli altyapı veri dolaşım (aktarım) sistemiyle tamamlanmaktadır. Merkez – şube/market, merkez – yerel merkez – şube/market yapılanmalarındaki bilgi akışının sürekliliğini sağlayan düzenekler ek iş gücü gerektirmeden işleyecek şekilde ayarlanabilmektedir.

Gıda üretim çözümleri, beyaz et, kırmızı et, balık, süt, kuru gıda, meyve/sebze, unlu mamuller gibi alanlarda marka sahibi, yerel, ulusal veya uluslararası dağıtıcı ve toptancı firmalara yönelik çözümler ailesidir. Satış (sipariş), üretim, tahsis (rezervasyon), güzergah yükleme, sevkıyat, konsinye, fatura, satın alma ve finans işlemleri ile depolama ve sayım gibi iç işlemler kurumsal çözümlerimizin ana konularıdır. Ürün, koli ve kasaların barkodlanması, işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Barkod sistemlerinin kurulması ve yürütülmesi için gerekli araçlar kurumsal çözümlerimiz kapsamında bir arada sunulmaktadır. Gerek tescilli barkodlar gerekse iç kullanıma yönelik barkodların ürünlere atanması ve takibi uygulamalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yazılımların içeriği işletme ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. İşlem çeşitliliği doğrultusunda gıda üretim/dağıtım firmalarına yönelik kurumsal paketler oluşturulmuştur. Gelişmiş düzenlemeler, ileri cari hesap ve ürün işlevleri ile masraf merkezi, kalite kontrol, paketleme, konsinye, tahsis (rezervasyon) işlemleri, maliyet ve karlık analizleriyle güçlendirilmiştir.